3. Päästetööd

Päästeameti põhivaldkondade tutvustus ja ülesanded, päästeametniku ja päästetöö juhi mõiste

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe