4. Päästesündmused

Päästesündmuste liigid ja vastutusalad, ohuolukorra hindamine ning esmased tegevused

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe