6. Esmased tulekustutusvahendid

Põlemisprotsessi kirjeldus, tuldkustutavad enamlevinud ained ja esmased tulekustutusvahendid

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe