Õppetund 8. Päästeala ennetustöö

You must first complete Õppetund 7. Pääste tegevusvaldkonnad before viewing this Lesson

Ennetustöö eesmärk on kujundada Eestis elukeskkond, kus igaüks loob ning väärtustab ohutust ja turvalisust. See omakorda aitab vähendada õnnetuste ja nendes hukkunute ning vigastatute arvu, samuti teisi õnnetustest tingitud kahjusid. Aastast 2006 on ennetustöö üks päästeameti põhivaldkonnast. Praegune struktuur näeb ette ühte ennetustöötajat igas Eesti maakonnas. Tema hooleks on teavitus ja ta suunab koostööd teiste […]

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 2. Pääste tegevusvaldkonnad