Õppetund 27. Evakuatsioon

You must first complete Õppetund 26. Käitumine tulekahju korral before viewing this Lesson

Õppematerjali autor: Kadi Luht / Sisekaitseakadeemia Evakuatsiooni eesmärk on kasutajate ohutuse tagamine ning selle põhjuseks võivad olla erinevad sündmused, mistõttu võivad evakuatsiooni lahendused olla erinevad ka ühe asutuse piires. Enne konkreetse evakuatsioonitee peale mõtlemist on oluline selgeks teha, et iga kasutaja ükskõik kus kohas hoones oleks võimeline leidma ohutu koha ilma, et ta puutuks kokku […]

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 7. Ohutus