Õppetund 26. Käitumine tulekahju korral

You must first complete Õppetund 25. Esmased tulekustutusvahendid before viewing this Lesson

Näitame Sulle siinkohal Päästeameti tellitud filmi “Teoreem Tulest”. Filmil on kolm osa ja esimese lõppedes kuvab Youtube koheselt ka järgmise osa. Palun vaata see film otsast lõpuni ära, isegi kui oled seda kunagi näinud. Veelgi parem, kutsu naabrid ka vaatama. Kõik tarkus, mis seondub tulekahju korral käitumisega, on siin väga detailselt esitletud.

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 7. Ohutus