Õppetund 24. Tulekahju tekkepõhjused

You must first complete Õppetund 23. Põlemisprotsess before viewing this Lesson

Selles õppetunnis tutvu palun jaotusmaterjaliga !

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 6. Esmased tulekustutusvahendid