Õppetund 23. Põlemisprotsess

You must first complete Õppetund 22. Suitsuandurite hooldus before viewing this Lesson

Selles õppetunnis tutvu palun jaotusmaterjaliga !

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 6. Esmased tulekustutusvahendid