Õppetund 25. Esmased tulekustutusvahendid

You must first complete Õppetund 24. Tulekahju tekkepõhjused before viewing this Lesson

Selles õppetunnis loe hoolikalt läbi jaotusmaterjal ning vaata esitletud videot. Oma vabatahtliku päästja algõppe praktilises osas oleks hea ka harjutada kustuti kasutamist – vastavad simulaatorid on maakondades ennetustöötaja käsutuses olemas.

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 6. Esmased tulekustutusvahendid