Õppetund 2. Tuletõrje ajaloost ja meie Tuletõrjemuuseum

You must first complete Õppetund 1. Vabatahtlik päästja before viewing this Lesson

Inimesed puutusid tulega kokku juba ammustest aegadest peale. Suured metsatulekahjud, stepipõlengud jne. Siiski ei üritatud toona tuld kustutada, vaid ainult tule eest põgeneda. Vajadus tuletõrje järele tekkis pärast esimeste põllumajanduslike asulate loomist Palestiinas ja Anatoolias ca 6000- 7000 eKr. Kuna inimesed muutusid paikseks, tekkis ka eraomandus, mis võis tules hävida. Seetõttu üritati esimest korda tuld […]

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 1. Sissejuhatus