Õppetund 14. Naftareostuskorjetööd

You must first complete Õppetund 13. Metsatulekahjud before viewing this Lesson

Käesoelvas õppetunnis vaata kindlasti läbi ka kõik Eestimaa Looduse Fondi poolt tehtud videod (kokku on neid viis). Kuigi üldiselt räägitakse ainult naftast, on enamasti tegemist erinevate naftasaadustega. Alates kergematest on need järgmised: vedelgaasid bensiinid petrooleumid diisliõlid kerged kütteõlid, rasked kütteõlid bituumenid Rikastatud toodetele lisaks transporditakse merel rohkesti toornaftat. Protsessid, mis toimuvad õliga vees Riiklik Merereostusetõrje […]

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 3. Päästetööd