Õppetund 10. Päästeametnik ja päästetöödejuht

You must first complete Õppetund 9. Tuleohutusjärelvalve, kriisireguleerimine ja demineerimine before viewing this Lesson

Päästja, päästeteenistuja, päästeametnik – justkui sünonüümid, kuid seaduse mõttes siiski mitte. Kes millise nimetaja alla koondub – seda seletab meile Päästeteenistuse seadus. Täpsemalt õiguskeeles: Päästeenistuse seadus sätestab päästeteenistuse korralduse ja päästeteenistujate õigusliku seisundi.

Päästeteenistus käesoleva seaduse mõistes on töötamine päästeteenistujana riigi päästeasutuses ning teenistus päästeteenistuja ametikohal sisekaitselise rakenduskõrgkooli päästeeriala õppe struktuuriüksuses (edaspidi Päästekolledž). Päästeteenistus on avaliku teenistuse […]

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 2. Pääste tegevusvaldkonnad