Õppetund 1. Vabatahtlik päästja

VABATAHTLIK PÄÄSTJA Vastavalt Päästeseadusele: Vabatahtlikuks päästjaks nimetatakse isikut, kes osaleb päästetööl või ennetustööl. Teiste päästeasutuste ülesannete (demineerimine, hädaabiteadete menetlemine, kriisireguleerimine, tuleohutusjärelevalve) täitmisel vabatahtlikud päästjad ei osale. Vabatahtliku tegutsemise eelduseks on isiku vaba tahe. VABATAHTLIKE PÄÄSTJATE ROLL Vabatahtlike päästjatena käsitletakse päästeseaduse kohaselt isikuid, kes vastavad teatud nõuetele, kes on saanud väljaõppe ja kes on päästeasutuse poolt […]

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 1. Sissejuhatus